„Uprzejmie informujemy, że w okresie urlopowym biuro Spółdzielni będzie czynne we wszystkie  dni robocze tygodnia w godz. 7.00-15.00”